آخرین اخبار

نشست مشترک

[ 1398/9/24 ] نشست مشترک شهردار ونماینده با مدیریت سازمان شهرداریها و همیاریهای کشور ادامه...

معارفه

[ 1398/9/16 ] معارفه شهردار دارخوین ادامه...

راهپیمایی

[ 1398/8/14 ] مراسم برگزاری راهپیمایی 13 آبان ادامه...

کمسیون معاملات

[ 1398/7/9 ] برگزاری کمسیون معاملات عالی ادامه...

جلسه

[ 1398/7/2 ] جلسه کمسیون ماده 100 قانون شهرداری  ادامه...

جلسه

[ 1398/7/1 ] جلسه مشترک کلیه مسئولین ادارات شهرستان وشهر دارخوین ادامه...