آخرین اخبار

وقوع حادثه آتش سوزی

[ 1396/10/27 ] وقوع حادثه آتش سوزی در ترانس برق سازمان آب غدیر شهر دارخوین ادامه...

راهپیمایی

[ 1396/10/18 ] راهپیمای 16 دی ماه بر ضد آشوبگران وفتنه گران ادامه...

راهپیمایی

[ 1396/10/18 ] راهپیمای 16 دی ماه بر ضد آشوبگران وفتنه گران ادامه...

جلسه

[ 1396/10/16 ] تشکیل جلسه شهردار واعضای محترم شورا با مدیریت راه وشهرسازی شهرستان شادگان ادامه...

بازدید

[ 1396/10/13 ] بازدید نماینده محترم شهرستان به همراه شهردار واعضای شورا ادامه...

جلسه

[ 1396/10/10 ] تشکیل جلسه با حسابرسان ادامه...