آخرین اخبار

بازدید

[ 1398/5/20 ] بازدید از کوی عارف وهمچنین از ورزشگاه زمین چمن شهر دارخوین ادامه...

معارفه سرپرست شهرداری

[ 1398/5/15 ] معارفه جناب آقای بهرام ساکی بعنوان سرپرست جدید شهرداری دارخوین ادامه...

مراسم

[ 1398/5/13 ] مراسم سومین سالگرد شهدای گمنام شهر دارخوین ادامه...

ولادت

[ 1398/4/29 ] سالروز ولادت امام رضا (ع) ادامه...

اجرای عملیات آسفالت

[ 1398/4/17 ] اجرای عملیات آسفالت کوی آلبوبالد شمالی ادامه...

تشریف فرمایی

[ 1398/3/18 ]

تشریف فرمایی امیر دریابان حاج علی شمخانی 

ادامه...