بازدید از ادارات

بازدید سرزده اعضای محترم شورای اسلامی شهر درمورخ 98/6/10  روز یک شنبه از ادارات : 1- اداره آبفای شهری 2- اداره جهادکشاورزی 3-اداره گاز پخش دارخوین

که پیرو این جلسات مقررگردید نقاطی که اداره گاز واداره آب آمادگی پروژه های خود را دارند اعلام ، تا شورا نسبت به هماهنگی وبرطرف نمودن مشکلات با همکاری شهرداری اقدام نماید تا شهروندان شهر از کلیه خدمات بهره مند شوند .لازم به ذکر است اعضای محترم شورای شهر وشهردار محترم منبعد ماهیانه یکبار از ادارات کل شهر بازدید به عمل آورده تا نسبت به رفع مشکلات شهروندان اقدام نمایند .