تشکیل جلسه کمیسیون معاملات محدود شهرداری دارخوین

در تاریخ 93/3/10 راس ساعت 14 ظهر با حضور اعضای کمیسیون آقایان صالح اچرش شهردار،حاتم مهدی فر نماینده شورا شهر، عبدالنبی دغاغله ذیحسابی شهرداری ،امین خنجری مسئول دفتر فنی شهرداری ، امید صبری پور مسئول محترم حراست شهرداری در محل شهرداری برگزار گردید.که از دریافت 4 پاکت بنام شرکت های طنین عمران نیا ، اقامت بتن دز ، رشید برق خوزستان ، پیمان گستر دانیال ، اعضای کمیسیون اقدام به بازگشایی پاکت ها وبررسی دقیق اسناد و مدارک شرکت کننده مناقصه نمود. که شرکت پیمان گستر دانیال در مناقصه محدود مذکور بعنوان برنده اعلام و صورتجلسه تنظیم و امضاء گردید.

1393/3/31


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :