بازدید کارشناسان معاونت برنامه ریزی استانداری

روز شنبه مورخه 93/5/13 آقای مهندس توکل بخدا و سرکار خانم حیدری کارشناسان محترم معاونت برنامه ریزی استانداری خوزستان به اتفاق شهردار و نائب رئیس شورای اسلامی شهر دارخوین از پروژه های عمرانی در دست اقدام شهرداری و نقاط مختلف شهر دارخوین ( کوی علی ابن الحسین-کوی دارخوین-کوی البوبالد) بازدید بعمل آوردند و از عملکرد شهرداری ابراز رضایت کامل نمودند و قول مساعد در جهت کمک و مساعدت به شهرداری و تامین اعتبارات مورد نیاز را دادند.

1393/5/19


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :