نشست شهردار و نائب رئیس شورا با مدیریت نیروگاه

روز شنبه مورخه 93/5/14 شهردار دارخوین به اتفاق آقای یعقوب البوبالدی با مهندس فیروزی مجری طرح نیروگاه دارخوین و آقای کریمی مدیریت نیروگاه رامین جلسه تشکیل گردید. در این جلسه مسایل و مشکلات مطرح شد و شهردار دارخوین از مجری و مدیریت نیروگاه درخواست کرد تا نسبت به پرداخت عوارض قانونی نیروگاه به شهرداری دارخوین اقدام و تسریع نمایند. مجری و مدیریت نیروگاه قول مساعد دادند تا در اسرع وقت نسبت به انجام مراحل کارشناسی و حقوقی اقدام لازم معمول و نسبت به پرداخت عوارض شهرداری اقدام شود. 

ضمناً مدیریت  محترم نیروگاه و مجری طرح از شهردار و شورای اسلامی شهر بخاطر تعامل موجود تقدیر و تشکر نمودند.

1393/5/19


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :