عضویت شهردار دارخوین در شورای ورزش و امور جوانان

فرماندار و رئیس ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان شادگان طی نامه شماره 4447/3/4404 مورخه 93/5/28 به آقای صالح اچرش شهردار دارخوین، عضویت ایشان را در شورای ورزش و امور جوانان شهرستان شادگان ابلاغ نمودند

1393/6/2


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :