عضویت شهردار دارخوین در کارگره خدمات و عمران شهری

با عنایت به تشکیل کارگروه خدمات و عمران شهری شهرداریهای استان خوزستان از بین 76 شهرداری استان تعداد 5 نفر از شهرداران استان ( شهرداری دارخوین ، شهرداری میان رود، شهرداری اهواز ، شهرداری مسجد سلیمان ، شهرداری بند امام خمینی (ره) ) بعنوان اعضای کارگروه تعیین و فعالیت خود را در این کارگروه جهت ارتقاء خدمات شهری و عمران شهر آغاز نمودند تا با تشکیل جلسات و تدوین آیین نامه های متناسب با شهرهای استان خوزستان ، خدمات و عمران شهرها ارتقاء یابد.

ضمناً مدیریت کار گروه با جناب آقای دکتر کاظمی نژاد مدیر کل محترم امور شهری و شوراهای استانداری می باشند که با توجه به تاکید استاندار محترم و معاونت امور عمرانی استانداری ایشان اهتمام ویژه ای در به سرانجام رساندن فعالیت کارگروه و بالا بردن راندمان خدمات شهری و عمرانی معمول نموده اند

1393/6/2


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :