شروع پروژه خاکریزی و لوله گذاری کوی البوبالد شمالی

به جهت رفاه حال شهروندان محترم و سهولت تردد و هدایت دفع آبهای سطحی ،شهرداری اقدام به انجام عملیات خاکریزی معابر عمومی که سطح آنها پایین بوده و همچنین فاقد شبکه فاضلاب و هدایت آبهای سطحی می باشند اقدام به لوله گذاری نموده تا قبل از فصل بارندگی سهولت تردد برای شهروندان محترم فراهم گردد. ضمناً یادآور میشود پروژه مذکور از محل اعتبارات داخلی و جاری شهرداری انجام می گیرد.

1393/6/29


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :