بازدید مدیر کل مدیریت بحران از شهر دارخوین

روز جمعه 93/8/2 آقای مهندس هاشم بالدی مدیریت بحران استانداری خوزستان به اتفاق آقای اچرش شهردار دارخوین و اعضای محترم شورای اسلامی شهر دارخوین از نقاط بحران و پروژه های شهرداری دارخوین بازدید بعمل آورداند در این بازدید از مهندس بالدی قول مساعدت به شهرداری دارخوین در جهت رفع نقاط بحران و حادثه خیز را به شهردار و شورای اسلامی شهر از محل اعتبارات تبصره 12 دادند. 

1393/8/5


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :