برگزاری رزمایش گردانهای بیت المقدس شهرستان شادگان

روز جمعه مورخه93/8/30 شهردار  دارخوین به اتفاق اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، بخشدار و تعدادی از همکاران محترم و مسئولین شهرستان شادگان در رزمایش گردانهای  بیت المقدس که از سوی فرماندهی محترم سپاه شادگان در مجاورت پادگان شهید اژدری دارخوین بمدت دو روز با موفقیت برگزار گردید در صبحگاه اقتدار حاضر شدند و آمادگی خود را با همرزمان بسیجی خود جهت دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام نمودند.

1393/9/1


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :