آمار جمعیت شهر و بخش دارخوین

جمعیت شهر و بخش دارخوین                         17000  

مساجد شهر و بخش دارخوین                            21

حسینیه های شهر و بخش دارخوین                   55

مدارس ابتدائی شهر و بخش دارخوین                20

مدارس راهنمائی شهر و بخش دارخوین             6

مدارس دبیرستان شهر و بخش دارخوین             4

شهدای شهر و بخش دارخوین                           15

جانبازان شهر و بخش دارخوین                           7     

ایثارگران شهر و بخش دارخوین                         30

روحانیون شهر و بخش دارخوین                         3

 ادارات و سازمانهای شهر دارخوین                   16

تعداد دانش آموزان شهر و بخش دارخوین       2500

1393/9/12


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :