جلسه شهردار و شورا با مدیریت بازرسی شهرداری تهران

روز چهار شنبه مورخه93/8/28 شهردار دارخوین و نائب رئیس شورای اسلامی شهر  دارخوین با حاج آقا رحمت مدیریت محترم بازرسی شهرداری تهران بازدید و مسایل و مشکلات شهرداری با ایشان در میان گذاشتند. با توجه به اینکه شهرداری از معاونت محترم شهرداری تهران درخواست کتبی مبنی بر تامین وسایل پارکی ، ورزشی و غیره.... نموده، مدیریت محترم قول مساعد جهت اخذ دستور و پیگیری مساعدت به شهرداری را به شهردار و نائب رئیس شورای اسلامی شهر دادند.

1393/9/12


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :