شروع عملیات کوپال ریزی معابر شهری دارخوین

شهرداری  دارخوین به جهت رفاه حال شهروندان محترم اخیراً اقدام به کوپال ریزی معابر شهری از منطقه کوی البوبالد شمالی نمود تا شهروندان محترم بتوانند با سهولت در معابر تردد نمایند. امید است که این عملیات مورد رضایت شهروندان محترم دارخوین واقع شود.

1393/10/9


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :