اطلاعیه

تشویق و ترغیب مردم به بیمه نمودن اموال منقول و غیر منقول با توجه به بند 3 نامه شماره44/44/43606 مورخه 93/9/16 مدیر کل محترم مدیریت بحران استانداری خوزستان و با عنایت به آغاز فصل بارندگی و ضرورت گسترش صنعت بیمه در کلیه بخشهای مسکونی ،تجاری،کشاورزی،ماشین آلات و غیره مقتضی است جهت کاهش و جبران خسارات وارده نسبت به بیمه نمودن اموال منقول و غیر منقول اقدام شود.

1393/10/16


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :