بازدید کارشناسان استانداری

روز چهار شنبه 93/10/17 آقای مهندس توکل بخدا و سرکار خانم حیدری کارشناسان محترم استانداری به اتفاق شهردار محترم و اعضای محترم شورای شهر دارخوین از پروژه های عمرانی در دست اجرا شهرداری و نقاط مختلف شهر ، و در خصوص احداث جاده ساحلی رودخانه کارون دارخوین بازدید بعمل آوردند و از عملکرد شهرداری ابراز رضایت نمودند و قول مساعد در جهت کمک و مساعدت به شهرداری در زمینه احداث جاده ساحلی و تامین اعتبارات مورد نیاز را دادند.

1393/10/21


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :