انتصاب

با عنایت به درخواست شهرداری دارخوین مبنی بر معرفی آقای مهندس بهروز فرج الهی فرماندار محترم شهرستان شادگان بعنوان نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده 77 و تجدید نظر ماده 100 قانون شهرداریها ،طی حکم شماره44/1/48552 مورخه 93/10/22 از سوی استانداری محترم خوزستان ایشان علاوه بر عضویت در کمیسیون فوق الذکر شهرداری دارخوین بعنوان عضو کمیسیون های شهرداری شادگان و خنافره منصوب شدند. 

1393/10/30


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :