بازدید از بیمارستان صحرایی امام حسین (ع)

روز دوشنبه مورخه 93/11/6 پیرو هماهنگی بعمل آمده از سوی شهردار و نایب رئیس شورای اسلامی شهر دارخوین با سرهنگ زلقی مدیریت محترم بیمارستان صحرایی امام حسین (ع) ،جناب آقای فرج الهی فرماندار محترم در معیت بخشدار محترم شهر دارخویم، شهردار محترم دارخوین ، نایب رئیس شورای شهر و استان خوزستان ، اعضای محترم شورای اسلامی شهر دارخوین، فرماندهی سپاه شهرستان شادگان و کارشناسان چند بیمارستان صحرایی امام حسین (ع) بازدید بعمل آوردند. قبل از بازدید فرماندار محترم و همراهان به محل شهرداری تشریف آورده و با شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر نشستی صمیمی برقرار گردید.

1393/11/7


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :