تامین روشنایی معابر عمومی شهر دارخوین

با تلاش و پیگیریهای نماینده محترم شهرستان شادگان جناب آقای حاج عبدالله تمیمی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر دارخوین و همکاری جناب آقای عبدالله زاده ریاست محترم اداره برق شهرستان شادگان روشنایی معابر عمومی شهر دارخوین تامین و معابر از تاریکی مطلق خارج شدند. 

که جا دارد از تلاشها و پیگیریهای مسئولین محترم تقدیر و تشکر گردد. 

1393/11/20


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :