جلسه مسئولین شادگان با مدیر کل راه و شهر سازی

روز جمعه مورخه94/2/25 جلسه ای در فرمانداری شهرستان شادگان با دعوت فرماندار محترم با حضور نماینده محترم شهرستان شادگان در مجلس شورای اسلامی جناب آقای حاج عبدالله تمیمی با مدیر کل محترم راه و شهر سازی استان خوزستان جناب آقای رحمانی و مدیر کل محترم محیط زیست استان جناب آقای مهندس لاهیجان زاده تشکیل گردید و در خصوص طرح جامع شهرداریهای سه شهر دارخوین -شادگان و خنافره و راه های بین شهری و راه های روستائی و مسایل محیط  زیست مواردی را مطرح و آقای مهندس رحمانی قول مساعد جهت کمک به شهرداریها جهت تامین قیر اجرای پروژه های شهرداری در این جلسه دادند.

1394/2/27


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :