بازدید


روز شنبه مورخه 16/3/94 جناب آقای مهندس فرج الهی فرماندار شهرستان شادگان به اتفاق اعضای محترم شورای اسلامی شهر-شهردار و رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شادگان از پروژه های عمرانی و سطح شهر دارخوین بازدید بعمل آوردند در این باز دید از ورودی شهر-محل بساطچیان محصولات محلی -کانل آبیاری کشاورزی-جاده دسترسی کوی علی بن الحسین-تعریض ورودی کوی علی ابن الحسین از سمت آب جنوب شرق-معابر کوی دارخوین-محل تخلیه فاضلاب رودخانه و پارک ساحلی دارخوین-محل مخروبه قدیمی مرسوم به سینما و نقاط دیگر شهر بازدید بعمل آورده و ضمن بازدید با بعضی از مسئولین مرتبط تماس و خواستار پیگیری جهت رفع مشکل شدند.سپس با حضور افراد فوق الذکر در محل شهرداری نشستی صورت گرفت و مسایل و مشکلات شهر دارخوین مطرح و ایشان قول مساعدت و جهت پیگیری و رفع مشکل به شهردار و شهر دارخوین را دادند.

1394/3/20


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :