جلسه کارگروه تخصصی طرح جامع شهر دارخوین

روز شنبه مورخه 9/4/94 ساعت 18/30 در محل شهرداری دارخوین با حضور اعضای محترم کارگروه تخصصی و به مدیریت آقای مهندس کیان فر معاون اداره کل راه و شهرسازی و حضور کلیه اعضای مدعو در جلسه در محل شهرداری دارخوین جلسه ای برگزار گردید و به موارد مطرح شده از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر ضمن بازدید میدانی از محل های مورد نظر نسبت به بررسی و تصویب موارد اقدام شد.

در پایان جلسه تصمیمات متخذه صورتجلسه گردید و طرح جامع شهر دارخوین تصویب و جهت طی مراحل بعدی به مراجع ذیربط ارجاع تا پس از بررسی و تایید نهایی تصویب و جهت اجرا به شهرداری دارخوین ابلاغ خواهد شد.

1394/4/13


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :