جلسه مشترک

روز شنبه مورخه 94/4/22 پیرو دعوت نائب رئیس شورای اسلامی شهر دارخوین آقای مهندس البوبالدی از آقای مهندس عبدالله زاده ریاست محترم برق شهرستان شادگان و آقای چنانی ریاست محترم آبفای شهر دارخوین ضمن تشکیل جلسه ای  در محل شورای اسلامی شهر مسایل و مشکلات آب و برق شهر دارخوین بررسی و از نقاط مختلف شهر دارخوین (کوی البوبالد،علی ابن الحسین (ع)، و کوی دارخوین) بازدید بعمل آورده و جناب آقای عبدالله زاده و جناب آقای چنانی قول مساعد در جهت رفع مشکلات شهروندان را دادند.
1394/4/23


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :