بازدید مشاور و نماینده شرکت اروندان از شهر دارخوین

 

بدنبال درخواست شهردار و شورای اسلامی شهر دارخوین از جناب آقای مهندس کمالی مدیریت محترم شرکت نفت و گاز اروندان جهت کمک و مساعدت به مدارس محروم دارخوین که اغلب با مشکل امکانات آموزشی مواجه بوده ،روزچهارشنبه مورخه 28/5/94 آقای مهندس عزیز دوست مشاور و نماینده آقای مهندس کمالی به اتفاق شهردار دارخوین آقای اچرش و آقای یعقوب البوبالدی نائب رئیس شورای اسلامی شهر و آقای حاتم مهدی فر عضو شورای اسلامی شهر از مدارس کوی البوبالد- علی ابن الحسین (ع) و کوی دارخوین بازدید و مهندس عزیز دوست با مسایل و مشکلات را از زبان مدیران مدارس و بازدید عینی آشنا و مقرر شد که گزارش کتبی خود را به مدیریت محترم اروندان منعکس تا در جهت کمک و مساعدت به امور آموزش مدارس سطح شهر دارخوین تصمیم گیری شود.

از زحمات و تلاشهای آقای مهندس کمالی و مهندس عزیز دوست که به درخواست شهردار و شورای اسلامی شهر عنایت لازم را معمول نمودند تقدیر و تشکر می گردد.

1394/6/1


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :