آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ی نوبت سوم

شهرداری دارخوین استناد به مصوبه شورای اسلامی شهر دارخوین و تائیدیه فرماندار محترم شادگان در نظر دارد نسبت به واگذاری کارهای خدماتی ، فضای سبز و تامین نیروی انسانی بصورت حجمی از  طریق مناقصه عمومی به شرکتها و پیمانکاران واجد الشرایط که دارای صلاحیت قانون کار می باشند اقدام نماید.

لذا از کلیه شرکتها و پیمانکاران دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی بمدت یک هفته  به دبیرخانه شهرداری دارخوین مراجعه نمایند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

               صالح اچرش - شهردار دارخوین

1394/6/4


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :