تبریک روز شوراها

سومین سالروز شورای اسلامی شهر دوره چهارم را به اعضای محترم شورای

 اسلامی شهر دارخوین تبریک و تهنیت عرض می نمائیم.

 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر دارخوین

1394/6/14


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :