نصب المان اسماء ائمه اطهار در پارکهای سطح شهر

در راستای انجام کارهای فرهنگی و ایجاد محیطی مناسب و جذاب برای شهروندان و ایجاد نمای خوب در ورودی شهر دارخوین،شهرداری دارخوین اقدام به تهیه و نصب تعداد 14 المان اسامی ائمه اطهار در پارک نواری ورودی شهر دارخوین نموده که مورد استقبال شهروندان  و رهگذار گردید

1394/7/15


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :