جلسه مشترک شهردار،شورای شهر و اداره ثبت اسناد شادگان

پیرو پیگیری های انجام شده در خصوص صدور سند مالکیت واحدهای مسکونی-تجاری-اداری شهر دارخوین روزیکشنبه مورخه 6/10/94 جلسه مشترک با حضور شهردار دارخوین، نائب رئیس شورای اسلامی شهر دارخوین و آقای مهدی فر عضو محترم شورای اسلامی شهر و جناب آقای مهندس زبیدات ریاست محترم ثبت اسناد شهرستان شادگان در محل شهرداری دارخوین تشکیل گردید و مقرر گردید که شهروندان محترم پس از تکمیل و تحویل پرونده ها و انجام مراحل اداری و قانون توسط گروه مستقر در شورای شهر و اعلام نظر شهرداری و تطبیق با ضوابط و مقررات و طرح هادی و جامع شهری ،ثبت اسناد و املاک نسبت به صدور اسناد مالکیت آنها قبل از پایان سال جاری اقدام و تسریع نماید.
1394/10/7


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :