دفع آبهای سطحی

رفع مشکل دفع آبهای سطحی (فاضلاب) دو نقطه از کوی دارخوین و کوی البوبالد

واحد خدمات شهری شهرداری دارخوین با اجرای لوله گذاری در دو نقطه از کوی دارخوین و آلبوبالد بصورت امانی و با استفاده از نیروهای شهرداری و امکانات خود مشکل این دو نقطه را حل نموده و موجب رضایت مندی شهروندان محترم گردید.

1394/11/25


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :