ابلاغ

از سوی فرماندار محترم شهرستان شادگان جناب آقای مهندس فرج اللهی آقای صالح اچرش شهردار دارخوین بعنوان عضو کمیته هماهنگی امور شهرداریها و دهیاریهای ستاد ساماندهی و ارتقاء خدمات سفر - عضو کمیته خدمات امداد و نجات ستاد ساماندهی و ارتقاء خدمات سفر-عضو کمیته خدمات خدمات اسکان و رفاء ستاد ساماندهی و ارتقاء خدمات سفر - عضو کمیته خدمات محل و نقل و ترافیک ستاد ساماندهی و ارتقاء خدمات سفر- عضو کمیته خدمات  انتظامی-امنیتی و ترافیک ستادساماندهی و ارتقاء خدمات سفر - عضو کمیته کاردانهای راهیان نور - عضو کمیته اطلاع رسانی،تبلیغات و امور فرهنگی -عضو کمیته برنامه ریزی و آمار عضو کمیته خدمات بهداشتی -سلامتی و محیط زیست شهرستان منصوب گردید.

ضمناً این عضویت ها طی نامه شماره 10699/1/4447 مورخه 16/12/94 ابلاغ گردید.

1394/12/22


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :