اجرای پروژه

شهرداری دارخوین به جهت رفاه حال شهروندان محترم و کاهش خطرات احتمالی ناشی از تردد و ایجاد محیطی زیبا با کمک و مساعدت شهرداری محترم منطقه یک تهران اقدام به زیرسازی این باند نمود و با توجه به درخواست اهالی محترم در جهت توسعه عمرانی در این نقطه با پیگیری شهردار و شورای اسلامی شهر مقرر گردید که معابر مرتبط با این جاده دسترسی نیز زیرسازی و آسفالت شود.

ضمناً معبر مذکور علاوه بر زیرسازی عملیات جدول گذاری آن در حال اجرا می باشد.

1395/1/29


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :