اقدامات پیشگیرانه در قبال سیل

شهرداری دارخوین در راستای پیشگیری از حوادث غیر مترقبه ناشی از سیل و طغیان رودخانه کارون و با هماهنگی فرماندار و بخشدار محترم بوسیله لودر خود اقدام به اصلاح و بازسازی سیل بند موجود و پرکردن مسیرهای خطر ساز در سطح شهر بویژه تاسیسات آبرسانی ،روستاهای مجاور از جمله صلاحاویه - ام الحجار  نمودند تا در صورت طغیان رود خانه شهروندان محترم  و کشاورزان گرامی با خطرات احتمالی مواجه نشود.

ضمناًبا توجه به گزارش هواشناسی و مدیریت بحران مبنی بر وقوع بارندگی های سیل آسا در روزهای چهارشنبه تاپنجشنبه ، شهرداری اقدام به برقراری کشیک شبانه روزی نیروهای خدماتی خود جهت ارائه خدمات لازم به شهروندان محترم نمود.

1395/1/29


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :