کمیسیون ماده 100

روزیکشنبه مورخه 95/1/29 کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریهای شهرداری دارخوین در شهرداری دارخوین با حضور جناب حاج آقا میرزایی ریاست محترم دادگستری و نماینده قوه قضائیه در کمیسیون ،جناب آقای مهندس نعیم البوغبیش معاون فرماندار و نماینده وزارت کشور در کمیسیون و جناب آقای مهدی فر نماینده شورای اسلامی شهر دارخوین تشکیل گردید و به حدود 20 پرونده تخلفات انجام شده رسیدگی و رای قانونی صادر گردید.

لازم بذکر است که بعد از انتصاب آقای میرزایی و انتصاب آقای البوغبیش بعنوان اعضای کمیسیون ماده 100 شهرداری دارخوین،این اولین جلسه کمیسیون ماده 100 در شهرداری در سال 95 تشکیل گردید.
1395/1/30


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :