جلسه شهردار و شورای شهر بامدیرکل محیط زیست استان

روز شنبه مورخه 95/2/18 با تشریف فرمایی آقای مهندس لاهیجان زاده مدیر کل محیط زیست استان به همراه آقای مهندس مولا و مهندس فقه به شهرداری دارخوین با شهردار دارخوین آقای اچرش و نایب رئیس شورای اسلامی شهر آقای یعقوب بالدی جلسه ای حول مسایل محیط زیست و محل دفن بهداشت زباله در محل شهرداری تشکیل و پس از آن سطح منطقه دارخوین بازدید بعمل آوردند.
1395/2/25


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :