برگزاری مزایده عمومی ماشین آلات شهرداری دارخوین

بر اساس مجوز شورای اسلامی شهر دارخوین و تایید فرمانداری شهرستان روز شنبه مورخه 95/2/8 کمیسیون عالی معاملات شهرداری دارخوین در محل شهرداری با حضور اعضای کمیسیون و شرکت کنندگان مزایده تشکیل گردید و پاکت واصله در خصوص مزایده بیل بکهول و موتور سیکلت بازگشایی و قرائت و برندگان آن مشخص و معرفی شدند.در این مزایده که پژو405 و نیسان زامیاد محل زباله به مزایده گذاشته شده فاقد شرکت کننده بوده است.
1395/2/25


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :