بازدید از شهرداری دارخوین

روز سه شنبه مورخه94/3/4 آقای مهندس نوروزی کارشناس سازمان محترم شهرداریها و دهیاریهای کشور به همراه آقای مهندس علی نژاد کارشناس اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان با حضور در شهرداری دارخوین، با شهردار دارخوین تشکیل جلسه داده و شهردار ضمن طرح مسایل  ومشکلات شهرداری از جمله محدودیت امکانات و تجهیزات عمرانی و خدماتی ، درخواست کمک و مساعدت ویژه به شهرداری محروم دارخوین از فبیل تامین خودروی آتش نشانی-کمپرسی-گریدرو ..... و مساعدت های مالی جهت پرداخت حقوق و مزایا و بدهی شهرداری شدند که کارشناسان محترم موارد مطروحه را یاداشت نموده تا به مسئولین زیربط منعکس نماید.
1395/3/10


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :