حضور مهندس خادمی-رحمانی در شهر دارخوین

پیرو دعوت نماینده محترم شهرستان شادگان حاج آقا ناصری نژاد روز پنجشنبه مورخه 95/4/3 آقای مهندس خادمی مدیر کل زیر ساخت های راه و شهرسازی کشور- جناب آقای مهندس رحمانی مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان و معاونین ایشان به همراه مسئولین شهرستان از جمله مهندس فرج اللهی فرماندار-مهندس ثبوتی بخشدار دارخوین- شهردار دارخوین-نایب ررئیس شورای اسلامی شهر دارخوین آقای یعقوب البوبالدی و آقای مهدی فر و تعدادی از مسئولین شهرستان از بخش و شهر دارخوین از جمله راه و روستاهای مسیر دریسیه- ام الغزلان و سه راهی شهرداری دارخوین بازدید نمودند پس از بازدید جلسه با ریاست محترم فرماندار شهرستان و با حضور نماینده و مسئولین استانی و شهرستان در محل فرمانداری تشکیل گردید و پس از طرح مسایل و مشکلات عمده توسط فرماندار- نماینده و مسئولین شهرستان از جمله آقای یعقوب البوبالدی نایب رئیس شورای اسلامی شهر مواردی از جمله تسریع در تصویب طرح جامع شهر دارخوین-جاده دارخوین -شادگان-تحویل جاده اهواز آبادان - نصب پل عابر پیاده روبروی مدارسه -احداث میدان یا زیرگذر و یا روگذر بر سر سه راهی-نصب تابلوهای کیلومتر شماره و ... را مطرح نمودند.سپس آقای مهندس رحمانی از معاونین خود خواستند که مسایل و مشکلات مطروحه را به شکل جدی پیگیری نماید و تا روز چهارشنبه هفته آینده مجدداً به شهرستان شادگان مراجعه و مشکلات موجود را با تشکیل جلساتی با حضور شهرداران و مسئولین مرتبط بررسی و پیگیری و حل نماید.

از پیگیریهای ویژه نماینده محترم شهرستان شادگان جناب حاج آقا ناصری نژاد در خصوص مشکلات شهرستان بویژه شهر دارخوین تقدیر و تشکر گردد.

1395/4/6


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :