جلسه

روز یکشنبه مورخه 95/4/27 پیرو دعوت اداره کل راه و شهرسازی استان ،جلسه کارگروه طرح جامع و تفضیلی شهر دارخوین در سالن معاونت امور عمرانی استانداری به ریاست جناب دکتر سیاحی معاون محترم استاندار-اعضای محترم کارگروه استان از قبیل معاونت راه و شهرسازی -مدیریت بحران-مدیریت دفتر فنی استان-نمایندگان جهاد کشاورزی-مدیریت برنامه ریزی-سازمان آب و برق- محیط زیست و.... تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و طرح خواسته های شهرداری و شورای اسلامی شهر با نظر مساعد و موافق مدیریت جلسه و اعضای محترم طرح جامع و تفضیلی شهر دارخوین به تصویب رسید.ضمناً یادآور میشود با توجه به معارضت نماینده جهاد کشاورزی مدیریت  جناب دکتر سیاحی مهلت یک ماهه به نماینده جهاد داد شد تا نسبت به پیگیریهای قانون و ارائه راهکار مناسب جهت ساخت و ساز های انجام شده (ادعای غیر مجاز بودن ساخت و ساز در نخلستان ها)به کارگروه ارائه نمایند.

1395/4/29


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :