جلسه

روز شنبه مورخه 95/5/30 پیرو دعوت شهردار دارخوین از ریاست محترم اداره برق شهرستان شادگان و اعضای محترم شورای اسلامی شهر جلسه ای در محل شهرداری تشکیل گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

ضمناً ریاست محترم اداره برق به اتفاق شهردار و نایب رئیس شورای شهر و عضو شورای شهر آقای مهدی فر از سطح شهر دارخوین بازدید بعمل آمد.

1)مقرر گردید که اداره برق نسبت به تامین چراغ جهت معابر عمومی کوی دارخوین-علی ابن الحسین و البوبالد اقدام نماید.

2)مقرر گردید که اداره برق نسبت به نصب تایم سویچ جهت کنترل روشنایی اقدام نماید.

3)مقرر گردید که اداره برق نسبت به جابجایی بعضی از تیرهای برق که در سطح شهر سد معبرنموده را اقدام نماید.

1395/6/8


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :