اطلاعیه

با عنایت به نامه شماره شماره 690273 مورخه 95/6/2 رئیس سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان، بدینوسیله به اطلاع میرساند  جهت سرشماری عمومی  نفوس و مسکن 95 از تمامی افراد واجد شرایط جهت همکاری و ثبت نام به آدرس سامانه جذب نیروی انسانی  ذیل مراجعه نمایند.

htt://s95.sci.org.ir

1395/6/8


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :