جلسه

روز شنبه مورخه 95/6/15 جلسه ای با حضور مهندس کمالی مدیریت محترم نفت و گاز اروندان و دکتر آموزنده ریاست محترم شبکه بهداشت و علوم پزشکی شهرستان آبادان و دکتر جانبی ریاست محترم بهداشت شهرستان شادگان شهردار دارخوین-رئیس و نایب رئیس شورای شهر دارخوین و ریاست درمانگاه دارخوین در محل شهرداری دارخوین تشکیل گردید و در خصوص نحوه راه اندازی درمانگاه جدید الحداث شهر دارخوین بحث و تبادل نظر صورت گرفت پس از نشست در شهرداری ار محل پروژه به اتفاق حاضرین بازدید و مقرر گردید که درمانگاه راه اندازی و جهت ارائه خدمات پزشکی به شهروندان محترم، غیور و شریف دارخوین تقدیم گردد.

این خدمت پزشکی و درمانی که با همت و تلاش و پیگیریهای مستمر مسئولین شهرستان،استان و نماینده محترم مردم شهرستان تکمیل و راه اندازی مبارک شهروندان باشد.

1395/6/20


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :