جلسه

روز چهارشنبه مورخه 95/6/31 در محل دفتر شورای اسلامی شهر با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار دارخوین جلسه با آقای مهندس هیهاوند تشکیل گردید و پس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل مطرح و درخواست همکاری و پیگیری لازم گردید.

1)موضوع زمین جهت احداث چمن که مقرر گردید سازمان آب و برق نسبت به واگذاری زمین به شهرداری اقدام کند

2)موضوع واحدهای مسکونی سازمانی که با مشکلات فراوانی مواجه بوده و جهت ارائه خدمات عمومی من جمله زیرسازی و آسفالت-مشکل فاضلاب و گرفتگی آن- فضای سبز و ... تعیین تکلیف شود.

3)محل عبور لوله های شرکت در محل کندرو ورودی شهر و همچنین ورودی علی ابن الحسین (ع) روبروی تاسیسات آبرسانی که خطرساز بوده و نیاز به احداث پل دارند بررسی و پیگیری ویژه صورت گیرد.

1395/7/3


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :