شرکت در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری

از مورخه 95/9/4 لغایت 95/9/7 بمدت 4 روز نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری استان در محل نمایشگاه بین المللی استان برگزار گردید که در این نمایشگاه شهرداری دارخوین علیرغم محدودیت امکانات و تاخیر اطلاع رسانی جهت دایر نمودن غرفه شهرداری دارخوین حضور فعال داشته که در این غرفه با حضور مستمر شهردار و پرسنل شهرداری تعدادی از مسئولین استان بویژه شهرداران ،بخشداران سرمایه گذاران کشور و استانی در محل غرفه شهرداری حاضر شده و شهردار با بیان موقعیت خاص و استراتژیک شهر دارخوین موقعیت ها و فرصت های سرمایه گذاری در شهر دارخوین با توجه به استعدادهای شهر و شهرستان به بازدیدکنندگان بازگو و از همه مراجعه کنندگان جهت سرمایه گذاری در شهر دارخوین دعوت بعمل آورده و همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر،فرمانداری،بخشداری و نماینده محترم مجلس را جهت سرمایه گذاری به منظور ایجاد اشتغال و تولید و ارائه خدمت به منطقه محترم اعلام آمادگی نمودند

                روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر دارخوین

1395/9/14


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :