حضور شهردار محترم آبادان در شهرداری دارخوین

روزیکشنبه مورخه 95/9/21 آقای دکتر محمد حویزاوی شهردار محترم آبادان جهت دیدار با شهردار و ریاست شورای اسلامی شهر دارخوین در محل شهرداری دارخوین حاضر شدند و در خصوص بعضی از مسایل و مشکلات تبادل نظر گردید.شهردار دارخوین نیز از ایشان درخواست کمک و مساعدت جهت رفع محرومیت های موجود در حد توان و مکان را نمودند و ایشان قول دادند تا شهرداری پس از ارسال لایحه ای در حد توان مساعدت لازم صورت گیرد.

       روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر دارخوین

1395/9/22


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :