پیرو دعوت شهردار وشورای شهر دارخوین از سرمایه گزار احداث نیروگاه در شهر دارخوین در روز چهار شنبه مورخه 95/11/6 آقای مهندس مجدمی سرمایه گزار در شهر دارخوین باحضور شهردار ، رئیس ونائب رئیس شورای اسلامی شهر حضور یافته واز سطح شهر بازدید محل مورد احداث مورد بررسی قرار گرفت تاچنانچه محل، محل موردتائید قرار گرفت .

نیروگاه 25 مگاواتی شهر دارخوین احداث گردد بااحداث نیروگاه ضمن تقویت برق شهر وبخش دارخوین ، زمینه اشتغال برای تعدادی از شهروندان فراهم خواهد شد وشهرداری نیاز از محل عواید آن عوارضی وصول خواهد نمود .

1395/12/3


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :