روز شنبه مورخه 95/11/9 پیرو ابلاغ اداره کل امور شهری وشوراهای استانداری خوزستان اولین جلسه کمیته مدیریت شهری وفضاسازی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهر دارخوین با مدیریت شهردار بادعوت از اعضای محترم کمیته بر اساس دستور العمل در محل شهرداری تشکیل وپس از تبیین دستور العمل ها ی ابلاغی برنامه های دهه فجر شهر دارخوین توسط شهردار - رئیس شورا واعضای کمیته مشخص وابلاغ گردد .

در این جلسه شهرداری حدود 19 وظیفه وعملکرد رامتعهد ودر برنامه اجراقرار گرفت ازجمله : تزئینات شهری بوسیله چراغهای رنگی ریسه و فلاشر - پرچمهای جمهوری اسلامی رنگی وریسه ای - پاکسازی سطح - دیدار باخانواده معظم شهدا ،جانبازان وایثار گران - برنامه نور افشانی - برگزاری جام دهه فجر - گل کاری - رنگ امیزی - برگزاری نماز وحدت درشهرداری - برقراری جلسات کمیته - حضور مسئولین کمیته - مسئولین شهر - دهیاران وعشایر - مدیران اموزشگاها و ......

 

1395/12/4


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :