روز یکشنبه مورخه  95/11/17 سومین جلسه کمیته مدیریت شهری وفضاسازی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهر دارخوین بامدیریت شهردار دارخوین در محل اردوگاه ساحلی شهر دارخوین باحضور اعضای کمیته - دهیاران ومدیران آموزشگاههای شهر تشکیل گردید . در این جلسه شهردار ورئیس شورای شهر باتاکید بر 

حضور همه جانبه وگسترده مردم همیشه حاضر در صحنه از دهیاران وشوراهای روستا ها درخواست نموده اند تاباحضور مردم ، بزرگان وعشائر ،کسبه ها و اصناف ودانش آموزان و..... حضور حداکثری راداشته باشند . در این جلسه شهردار باتاکید بر حضار مردم مبتنی بر هر مدیر مدرسه وهر دهیار نسبت به تهیه وبه همراه داشتن بنر و پرچم حضور خود را فعال نمایند .

1395/12/8


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :