روزچهارشنبه مورخه 95/12/11 سرکار خانم مهندس حیدری کارشناس محترم سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان خوزستان ضمن حضور درشهرداری وتشکیل جلسه باشهردار درخصوص مسائل ومشکلات شهرداری دارخوین ، باتفاق شهردارونائب رئیس شورای اسلامی شهر از پروژه ها ومعابر عمومی شهر دارخوین بازدید به عمل آوردند وباتوجه به محرومیت شهر دارخوین ومشکلات متعدد آن ،بانظر مساعد وموافق پیگیری ومساعدت درخصوص تخصیص اعتبارات موردنیاز رادادند .

جادارد اززحمات وتلاشها و حمایت های سرکار خانم حیدری ونظر مساعد وموافق ایشان به شهر محروم تقدیر وتشکر گردد .

1395/12/14


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :