روز چهارشنبه مورخه 95/12/11 استادیوم ورزشی شهر دارخوین که با هماهنگی نماینده محترم شهرستان در مجلس شورای اسلامی - فرمانداری محترم - شورای اسلامی شهر - شهردار پس از عقد قرارداد واگذاری ازسوی اداره کل محترم ورزش وجوانان شهرستان رسماً از اداره ورزش تحویل شهرداری دارخوین گردید .

وشهرداری باگماردن نیروی شهرداری فعالیت خود راجهت ارائه خدمات ورزشی به جوانان ونوجوانان ودسته های ورزشی شروع نمودند .

امید است باهمکاری مسئولین شهرستان وبخش وهمکاری مساعدت دسته های ورزشی جوانان ونوجوانان شهر دارخوین شهرداری وشورای شهر بتواند در راستای خدمت به این عزیزان گام بردارد .

1395/12/16


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :