به منظور بازگشایی معبر عمومی و ایجاد راه ارتباطی وسهول الوصول روبروی مدرسه فضیلت کوی علی ابن الحسین (ع) دارخوین شهردار دارخوین اقدام به اجرای پل بصورت سنگ چینی ودال بتنی نمود، تا شهروندان محترم به راحتی وبه سهولت به نقاط جدید الاحداث کوی علی ابن الحسین (ع) من جمله مدرسه - چمن مصنوعی وجاده جدید 20 متری راه پیدا کند .

لازم به ذکر است که اجرای این پل وهمچنین بازگشایی وبهسازی معبر آن از محل اعتبارات داخلی شهرداری اجرا گردیده است .

1395/12/17


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :